پارلمان

قسمت بیست و ششم ـ 94/11/23

لیست‌ها و ائتلاف‌ها

هنر انتخابات و تصمیم گیری یکی از مهارتهای زندگی ماست که همیشه باید بخاطر اهمیت خاص آن در زندگی مان، بهایی ویژه به آن داد. منبع: خبرگزاری صدا و سیما

پارلمان

قسمت بیست و پنجم ـ 94/11/21

تریبون مردمی

در انتخابات هم با شور و شعور می آییم.   منبع: خبرگزاری صدا و سیما      

پارلمان

قسمت بیست و چهارم ـ 94/11/20

گزارش انتخاباتی

نبض تند رقابت های انتخابات   منبع خبرگزاری صدا و سیما

پارلمان

قسمت بیست و سوم ـ 94/11/19

گزارش انتخاباتی

رقابت در هفت اسفند چگونه خواهد بو د؟   منبع خبرگزاری صدا و سیما

پارلمان

قسمت بیست و دوم ـ 94/11/18

پارلمان

قسمت بیست و  یکم ـ 94/11/17

گزارش انتخاباتی

فضای مجازی و انتخابات

گزارش انتخاباتی

برای برقراری آرامش در فضای انتخاباتی چه باید کرد؟     منبع : خبرگزاری صدا و سیما
نمایش 261 - 280 از 343 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 18