قسمت اول مستند پارلمان

ساعت ۲۱ و ۴۵ دقیقه 94/10/14

نشست تحلیل رسانه ایی فاجعه منا

دکتر زابلی زاده رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما

نشست تحلیل رسانه ایی فاجعه منا

دکتر لاسجردی کارشناس بین الملل

نشست تحلیل رسانه ایی فاجعه منا

گروسی رییس ستاد حج و زیارت صدا و سیما

قدرداني از ابلاغيه رهبري در مجلس

قدرداني از ابلاغيه رهبري در مجلس

پيگيري حادثه منا در مجلس

پيگيري حادثه منا در مجلس

بر جام در مجلس

بررسي بند بند توافق هسته ای

محدودیت برای رسانه

نشان دادن رفتار دوگانه غربی ها

توسعه شبکه های تلویزیونی

برای مقابله با تهاجم فرهنگی

عملکرد با ارزش صدا و سیما

تولید برنامه های مناسب

دغدغه همه نمایندگان مجلس

بهبود وضعیت اقتصادی مردم

شاهد تناقض در گفتار و آزادی بیان

در رفتار دولتمردان آمریکایی
نمایش 401 - 420 از 420 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 21