Skip to Content

اعلام وصول طرح اصلاح قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

طرح اصلاح قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام وصول شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، بعد از قرائت و بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره نحوه اجرای قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه)، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس اعلام وصول طرح اصلاح قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را قرائت کرد.

بر این اساس در این طرح متن زیر جایگزین ماده ۳ قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می شود:

ماده ۳- دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصا برنامه های پنجگانه توسعه و بودجه های سنواتی این سیاست ها و احکام قانونی مربوط را مدنظر قرار دهد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص های مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می شود به صورت مستمر پایش کند و نتایج آن را به صورت سالانه و شش ماهه ( بسته به نوع شاخص ها و داده های موجود) به شورای مذکور در ماد ۱ ارائه کند.

همچنین یک ماده به عنوان ماده ۵ به قانون الحاق می شود.

ماده ۵- دبیرخانه شورای ماده یک و کارگروه مشترک ماده ۲ در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد و وزیر اقتصاد به عنوان دبیر در شورای ماده ۱ شرکت کرده و ریاست کارگروه مشترک ماده ۲ و مسئولیت پیگیری مواد ۳ و ۴ را نیز بر عهده خواهد داشت.