Skip to Content

افزایش قیمت مسکن به اقتصاد کشور مرتبط است

Loading the player...

دانلود

برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو روزشنبه نوزدهم خرداد ماه  97 با حضورآقای بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس و خانم اصلانی معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه به بررسی وضعیت بازار مسکن پرداختند