Skip to Content

بانک مرکزی ملاک خرید وفروش و واردات ارز است

Loading the player...

دانلود

گزارش خبر 21 شبکه یک روز چهارشنبه یازدهم مهر ماه 97 از گفتگو با رئیس کمیسیون اقتصادی در خصوص ملاک خرید وفروش و واردات ارز