Skip to Content

بررسی تحقیق و تفحص از اراضی منابع طبیعی در کمیسیون کشاورزی

 عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از بررسی تحقیق و تفحص از اراضی منابع طبیعی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، علی اکبری ضمن تشریح جلسه امروز این کمیسیون، بیان کرد: در جلسه امروز در رابطه با تحقیق و تفحص از اراضی منابع طبیعی بحث‌هایی صورت گرفت و قرار شد با توجه به مصوبه مجلس، کارگروه منابع طبیعی موضوع را بررسی کند و گزارشی را در این زمینه تهیه نماید.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: بحث بعدی جلسه امروز کمیسیون مساله آب بود که به کارگروهی موکول شد تا موضوع را با جزئیات بررسی کنند.

وی در پایان گفت: در جلسه امروز نیز انتخاب اعضای هیاتی برای تحقیق و تفحص از منابع طبیعی صورت گرفت.