Skip to Content

تعویق تصمیم گیری برای هدفمندی یارانه ها

Loading the player...

دانلود

 

گزارش خبر 21 شبکه یک روز دوشنبه بیست وسوم بهمن ماه 96 از جلسه علنی مجلس که با نطق پیش از دستور رئیس مجلس آغاز شد و در ادامه به دستور جلسه خود که بررسی بخش درآمدی بودجه 97 بود،  پرداخت.