Skip to Content

رشد کمی و کیفی صندوق های سرمایه گذاری ضرورت دارد

پورابراهیمی در یادداشتی مطرح کرد:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طی یادداشتی در کتاب «صندوق‌های سرمایه گذاری»،بر ضرورت رشد کمی و کیفی صندوق های سرمایه گذاری تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی و به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی، ، طی یادداشتی در «کتاب صندوق‌های سرمایه گذاری»،بر ضرورت رشد کمی و کیفی صندوق های سرمایه گذاری تاکید کرد.متن یادداشت به شرح ذیل است؛

پس از گذشت 10سال از تأسیس نخستین صندوق سرمایه گذاری در سال 1386، تعداد صندوق های سرمایه گذاری به بیش از 200 صندوق در انواع مختلف صندوق­های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط، صندوق های اختصاصی بازارگردانی، صندوق های زمین و ساختمان، صندوقهای شاخصی، صندوقهای قابل معامله، صندوق های با پشتوانه طلا و صندوق های سرمایه گذاری جسورانه رسیده است.

با حضور بیش از 2 میلیون سرمایه گذار در این صندوق ها، میزان نفوذ این صنعت در جامعه ایرانی و آشنایی آنها با این صنعت در کشور نیز به شکل مطلوبی رشد کرده است.

موضوعی راهبردی که باید به آن پرداخته شود این است که با توجه به انتظاراتی که در مورد رشد صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد، چه اقدامات و برنامه هایی باید به کار گرفته شود تا در سال های آتی نیز صندوق های سرمایه گذاری از نظر کمی و کیفی همچنان به رشد و توسعه خود ادامه دهند؟

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این یادداشت در سه حوزه قوانین و مقررات و نظارت، عملیات مدیریت پرتفوی و شفاف سازی و بهبود زیرساخت های اطلاعاتی و اطلاع رسانی صندوق های سرمایه گذاری، به ارائه پیشنهادات خود می‌پردازد.