Skip to Content

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس

 

نمایندگان مجلس با انجام اصلاحاتی در طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی،‌ نظر شورای نگهبان را تامین کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس قرار گرفت که نمایندگان چند ماده این طرح را اصلاح و تصویب کردند.

بر اساس این اصلاحیه، تبصره یک ماده 30 قانون آیین‌نامه داخلی اینگونه اصلاح شد که شعبه بررسی‌کننده اعتبارنامه‌های نمایندگان موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع اعتراض یا حادث شدن آن بعد از اعلام نهایی صحت انتخابات را احراز کند.

طبق اصلاحیه دیگر، در ماده 31 ایین‌نامه، اعتبارنامه‌هایی که مورد اعتراض قرار گرفته است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه رسیدگی می‌شود. در صورتی که نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد، گزارش تایید آن به مجلس ارائه می‌شود و چنانچه نظر شعبه، رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن از طریق هیات رییسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود تا گزارش رسیدگی به اعتبارنامه را جهت تصمیم‌گیری به مجلس ارائه کند.

اصلاحیه و مصوبه بعدی مجلس ناظر به ماده 35 آیین‌نامه داخلی است که بر اساس آن چنانچه کمیسیون تحقیق اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تایید اعتبارنامه باشد، گزارش آن در مجلس قرائت می‌شود و رییس مجلس تصویب آن را اعلام می‌کند. در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن حداکثر به مدت 15 دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه می‌شود. نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش توسط کمیسیون رد شده بود حداکثر به مدت 30 دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند، ضمن اینکه می‌تواند بخشی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند و سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رای گذاشته می‌شود چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسد، رییس جلسه تصویب آن را اعلام می‌کند.

نمایندگان ماده 38 آیین‌نامه را اینگونه اصلاح کردند که در هر مرحله رای‌گیری برای اعتبارنامه مورد اعتراض، مخفی و با ورقه مخصوص انجام می‌شود. آخرین اصلاحیه مربوط به الحاق یک تبصره به ماده 192 آیین‌نامه است مبنی بر اینکه در صورتی که گزارش طرح‌های تنقیحی کمیسیون بیش از یک ماده داشته باشد برای هر یک از مواد فقط رای‌گیری به عمل می‌آید.

نمایندگان مجلس با انجام اصلاحاتی در طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی،‌ نظر شورای نگهبان را تامین کردند.

به گزارش ایسنا، بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس قرار گرفت که نمایندگان چند ماده این طرح را اصلاح و تصویب کردند.

بر اساس این اصلاحیه، تبصره یک ماده 30 قانون آیین‌نامه داخلی اینگونه اصلاح شد که شعبه بررسی‌کننده اعتبارنامه‌های نمایندگان موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع اعتراض یا حادث شدن آن بعد از اعلام نهایی صحت انتخابات را احراز کند.

طبق اصلاحیه دیگر، در ماده 31 ایین‌نامه، اعتبارنامه‌هایی که مورد اعتراض قرار گرفته است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه رسیدگی می‌شود. در صورتی که نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد، گزارش تایید آن به مجلس ارائه می‌شود و چنانچه نظر شعبه، رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن از طریق هیات رییسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود تا گزارش رسیدگی به اعتبارنامه را جهت تصمیم‌گیری به مجلس ارائه کند.

اصلاحیه و مصوبه بعدی مجلس ناظر به ماده 35 آیین‌نامه داخلی است که بر اساس آن چنانچه کمیسیون تحقیق اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تایید اعتبارنامه باشد، گزارش آن در مجلس قرائت می‌شود و رییس مجلس تصویب آن را اعلام می‌کند. در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن حداکثر به مدت 15 دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه می‌شود. نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش توسط کمیسیون رد شده بود حداکثر به مدت 30 دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند، ضمن اینکه می‌تواند بخشی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند و سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رای گذاشته می‌شود چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسد، رییس جلسه تصویب آن را اعلام می‌کند.

نمایندگان ماده 38 آیین‌نامه را اینگونه اصلاح کردند که در هر مرحله رای‌گیری برای اعتبارنامه مورد اعتراض، مخفی و با ورقه مخصوص انجام می‌شود. آخرین اصلاحیه مربوط به الحاق یک تبصره به ماده 192 آیین‌نامه است مبنی بر اینکه در صورتی که گزارش طرح‌های تنقیحی کمیسیون بیش از یک ماده داشته باشد برای هر یک از مواد فقط رای‌گیری به عمل می‌آید.