Skip to Content

ستاد ملی «رفع موانع واحدهای تولیدی» تشکیل می‌شود

Loading the player...

دانلود

  

 فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس با حضور در خبر 21 شبکه یک روزیکشنبه سیزدهم اسفند ماه96 به موضوع تشکیل ستاد ملی رفع موانع واحدهای تولیدی استانها پرداخت.