Skip to Content

عملکرد صندوق شکوفایی و نیاز دانش بنیان ها

Loading the player...

دانلود

 عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه با حضوردر برنامه گفتگوی ویژه خبری روز شنبه بیست ویکم 96  به موضوع اقتصاد دانش بنیانشبکه دو پرداخت.