Skip to Content

لزوم بازنگری در برخی ردیف های ملی

میرزاده پس از ارائه گزارش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد سال ۹۷:

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس بر لزوم بازنگری در برخی ردیف های ملی که به صورت مادام العمر به برخی دستگاه ها و استان ها اختصاص یافته، تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی بسیدحمایت میرزاده پس از ارائه گزارش دیوان محاسبات سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش ها درباره نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سال 97 گفت: اعتبارات بودجه ای باید بر مبنای عملکرد تخصیص یابد و بخش مصارف و منابع باید شفاف شود که این امر میسر نمی شود ؛مگر با بودجه ریزی بر مبنای عملکرد.

نظام آماری و یکپارچه سازی باید اصلاح شود

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی افزود: نظام آماری و یکپارچه سازی باید اصلاح شود؛چرا که مشکل اصلی کشور نبود نظام آماری مناسب است که به دلیل نبود تعریف مناسب عملیاتی و یکسان نداشتن در کشور است، آیا در کشور پس از 39 سال از انقلاب مشاهده شده است که مدیری اظهار کند که عملکرد بنده کاهش یافته است، خیر تمامی مدیران طی این سال ها اظهار داشتند که عملکرد آن ها بهبود داشته است که این ناشی از نبود سیستم خوب آماری است.

شاخص توزیع بین دستگاه ها و استان ها مشخص نیست

وی با بیان اینکه شاخص توزیع بین دستگاه ها و استان ها مشخص نیست،ادامه داد: تا چه زمانی اعتبارات بین دستگاه ها و استان ها براساس لابی گری و سلیقه ای توزیع می شود لذا عملکرد باید براساس برنامه باشد نه هر عملکردی و بودجه براساس برنامه ششم توسعه تدوین شود.

دولت برای تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان ها چه برنامه ریزی دارد

میرزاده بر لزوم بازنگری در برخی ردیف های ملی که به صورت مادام العمر برای برخی دستگاه ها و استان ها اختصاص یافته است، تاکید کرد و یادآور شد:چه زمانی می خواهیم ردیف های ملی را اصلاح کنیم،چه روزی می خواهیم به فکر استان ها و دستگاه هایی باشیم که هیچ اعتباری برای آن ها تعریف نمی شود.  

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر بر مبنای یافته های علمی بودجه تخصیص یابد، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تحقق می یابد،تصریح کرد: بودجه ریزی بر مبنای بافته های ذهنی هیچ نتیجه ای برای کشور حاصل نمی شود و دولت باید توضیح دهد که برای تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان ها که از نکات مثبت اعلام شده ؛برای بودجه سال 97 است چه برنامه ریزی دارد./