Skip to Content

مساله فلسطین با امنیت تمام کشورهای اسلامی مرتبط است

Loading the player...

دانلود

 دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از حضور در میان خیل عظیم راهپیمایان روز جهانی قدس در تهران به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه سخنرانی کرد و در نماز جمعه شرکت کرد.گزارش خبر 21 شبکه یک روز جمعه هجدهم خرداد ماه  97 از این سخنرانی: