Skip to Content

مناطق آزاد، اسیر واردات

Loading the player...

دانلود

آقایان علی اکبر کریمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ،آهنگران معاون شورای عالی مناطق آزاد و در گفتگویی تلفنی هادی قوامی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و فرهاد تجری نماینده مجلس دیگر میهمانان برنامه تیتر امشب شبکه خبر روز پنجشنبه نهم آذرماه96 با موضوع بررسی مناطق آزاد بودند