« بازگشت

bb-88.jpg

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شروط آمریکا برای ادامه اجرای برجام را نشان دهنده بهانه‌جویی آمریکا برای نجات از پارادوکس دچار شده دانست .