« بازگشت

images-285.jpg

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس به هیچ وجه تغییر در ساختار توافق هسته ای را نمی پذیرد و تغییراتی که رئیس جمهور آمریکا بیان داشتند با تخریب کل توافق برابری می کند.