« بازگشت

صندوق.png

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طی یادداشتی در کتاب «صندوق‌های سرمایه گذاری»،بر ضرورت رشد کمی و کیفی صندوق های سرمایه گذاری تاکید کرد.