« بازگشت

kohkan-11.jpg

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر ورود مجلس به موضوع بودجه شرکت‌های دولتی تاکید کرد.