ابوترابی ابوالفضل

ابوترابی ابوالفضل


 

ابوالفضل ابوترابی منتخب مردم نجف آباد، تیران و کرون، دبیر دوم کمیسیون قضایی در مجلس نهم میباشد. تحصیلات: لیسانس حقوق گرایش: مستقل فرزند شهید سوابق شغلی: دادستان شهرستان تيران و كرون قاضی تحقیق دادگاه انقلاب رییس دادگاه