ابوترابی فرد سید محمد حسن

ابوترابی فرد سید محمد حسن


 

وی در انتخابات نهم از حوزه انتخابیه تهران،ری اسلامشهر و شمیرانات کاندید شد. وی در مجلس نهم نائب رییس اول هیئت رییسه ، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی و عضو هیئت نظارت بر امور نمایندگان است. همچنین نماینده مردم حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی بود که در هشتمین دوره انتخابات مجلس با کسب 79هزار و 86 رای از مجموع 219 هزار و 42رای اخذ شده در حوزه انتخابیه قزوین و با به دست آوردن بیش از 36 درصد آرای مردم به مجلس هشتم راه یافت. البته ابوترابی فرد سابقه انتخاب شدن به عنوان نماینده مردم برای دورههای ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی را نیز در کارنامه خود داشت و با انتخاب در دوره هشتم برای سومین دوره وارد مجلس شد.   ابوترابی فرد در سال 1332 در شهرستان قم و در خانواده ای که تحصیل علوم حوزوی در آن ریشه داشت، متولد شد. پدر وی آيتالله حاج سيد عباس ابوترابي از علمای به نام قم بود، جد پدري ایشان آيتالله سيد ابوتراب مجتهد قزويني و جد مادريشان آيت الله سيدمحمد باقر علوي قزويني بود كه هر كدام در علم و فضيلت زبان زد خاص و عام بودند. برادر سید محمد حسن ابوترابی فرد نیز مرحوم سيدعلي اكبر ابوترابي از چهرههای ماندگار هشت سال جنگ تحمیلی بود که به سبب مقاومت در زندانهای عراق به سید آزادگان ایران معروف شد. سید محمد حسن ابوترابی فرد نیز همانند خانواده خود راه تحصیل علوم حوزوی را برگزید و بعد از طی مقدمات تحصیل در حوزه های علمیه، تحصیلات حوزوی خود را تا سطح خارج فقه و اصول ادامه داد. وی علاوه بر فعالیت مستمر در حوزه های علمیه وارد فعالیت در دانشگاه نیز شد و مدتی در دانشگاه تهران در کسوت امام جماعت این دانشگاه و استاد دروس دینی فعالیت کرد. وی اولین بار در سال 78 و در دوره ششم مجلس شورای اسلامی بعنوان نماینده مردم قزوین وارد مجلس شد، او بار دیگر در سال 82 در انتخابات دوره هفتم مجلس با کسب اکثریت آرای مردم قزوین، آبیک و البرز وارد مجلس شورای اسلامی شد.   ابوترابی فرد پس از ورود به مجلس و تصویب اعتبارنامه ش در نشست علنی مجلس در روز 11 خرداد 1387، فعالیت رسمی خود را به عنوان نماینده مردم قزوین در مجلس هشتم آغاز کرد و از همان ابتدا با کسب رای موافق مجلس بعنوان یکی از اعضای ثابت کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.   وی در سه سال اول دوره مجلس هشتم، همواره نایب رئیس اول و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بود، اما در سال چهارم فعالیت مجلس هشتم پس از آنکه وی موفق به کسب نظر موافق مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان برای باقی ماندن در پست نایب رئیسی مجلس نشد، این پست را به محمدرضا باهنر واگذار کرد و در انتخابات داخلی مجلس برای تعیین ترکیب هیئت رئیسه مجلس در سال چهارم نیز شرکت نکرد. ابوترابی فرد در طول دروه فعالیت مجلس هشتم همواره از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه بود. با قرار گرفتن بررسی برنامه پنجم توسعه در دستور کار مجلس و تشکیل کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه با حضور حدود 60 نفر از نمایندگان مجلس هشتم، ابوترابی فرد بعنوان نایب رئیس این کمیسیون انتخاب شد. پس از بروز اختلاف نظر میان مجلس و دولت بر سر نحوه اداره بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، سه نفر از سوی مجلس و سه نفر از سوی دولت انتخاب شدند تا این اختلاف نظر را حل کنند، ابوترابی فرد یکی از نمایندگان با نفوذ مجلس در کمیته 6 نفره حل اختلاف مجلس و دولت در برنامه پنجم توسعه بود. وی علاوه بر حضور در ترکیب هیئت رئیسه مجلس هشتم، همواه از اعضای ثابت هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان نیز بود. ابوترابی فرد از اغاز مجلس هشتم نایب رئیس اول فراکسیون اصولگرایان مجلس بود و با وجود انتخاب نشدن وی برای نایب رئیسی مجلس در سال چهارم، همچنان در مقام نایب رئیسی فراکسیون اصولگرایان باقی ماند. ابوترابی فرد ریاست فراکسیون غدیر را نیز بر عهده دارد، این فراکسیون که فعالیت خود را در دوره مجلس هشتم آغاز کرده است، به دنبال استفاده از ظرفیتهای موجود در کشور برای گسترش فرهنگ غدیر در عرصه ملی و بین المللی و هم چنین تعامل با پارلمانهای دنیا برای گسترش فرهنگ غدیر است. محمد حسن ابوترابی فرد که در طول فعالیت مجلس هشتم تا به امروز همواره از جمله نمایندگان موثر در تصویب تصمیمات اقتصادی و بودجه ای مجلس بوده است، با اعلام سال 1390 بعنوان سال جهاد اقتصادی و تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی، از سوی نمایندگان مجلس به عضویت این کمیسیون انتخاب شد.