Skip to Content

اجازه انتشار76هزار میلیارد اوراق مشارکت در سال97

Loading the player...

دانلود

 

گزارش خبر 21 شبکه یک روز دوشنبه هجدهم دیماه 96 از کمیسیون تلفیق بودجه که نمایندگان در این کمیسیون به بررسی بخش درآمدی پایان دادند و از فردا وارد بخش هزینه ای می شوند.