Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

احتمال راه اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات تا پایان سال

احتمال راه اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات تا پایان سال


امیرآبادی فراهانی

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس، گفت: : سازمان امور استخدامی و اداری کشور می‌گوید که مصوبه راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران را از دولت اخذ کرده و احتمالا تا پایان سال این سامانه راه اندازی می شود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از خانه ملت؛ احمد امیرآبادی فراهانی  با اشاره به تاکیدات رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران، گفت: ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران کرده بود تا حقوق مقامات در این سامانه در دسترس عموم مردم قرار گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی، افزود: سازمان امور استخدامی و اداری کشور عنوان کرده که اقدامات لازم برای راه‌اندازی این سامانه را مهیا کرده و زیرساخت های آن آماده شده و در حال حاضر منتظر هستند که مابقی دستگاه‌ها اطلاعات خود را در این سامانه قرار داده و به آن متصل شوند.

معاونت اجرایی مجلس لیست حقوق و مزایای نمایندگان را در سامانه بارگذاری کرده است

وی با بیان اینکه هیئت رئیسه مجلس مصوبه‌ای داشته که براساس آن نمایندگان حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت می کنند، ادامه داد: معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی نیز لیست حقوق و مزایای نمایندگان را ارائه و آن را در سامانه بارگذاری کرده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قوه مقننه در ثبت حقوق و مزایای مدیران  پیش‌قدم شده و آن را در سامانه ای درج کرده است، اظهار داشت: انتظار مجلس این است که مابقی دستگاه های اجرایی اعم از قوه مجریه و قوه قضاییه حقوق مدیران خود را در سامانه ثبت کنند تا مردم در جریان حقوق و مزایای مدیران قرار گرفته و همه چیز شفاف شود.

نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری هم باید اطلاعات خود را در سامانه ثبت حقوق مدیران درج کنند

وی افزود: تمامی دستگاه‌های حاکمیتی به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی باید حقوق و مزایای مدیران خود را در سامانه ثبت کنند که بر این اساس حتی نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری همانند ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، قرارگاه ها، بنیادها و شهرداری و شوراها نیز باید هر چه سریعتر اطلاعات حقوق و مزایای مدیران خود را در اختیار سازمان امور استخدامی کشور قرار دهند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه سامانه ثبت حقوق و مدیران باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد و نهادهای نظارتی نیز می توانند اطلاعات این سامانه را کنترل کنند، تصریح کرد: الزام برنامه ششم توسعه این بوده که دولت تا پایان سال اول برنامه این سامانه را راه اندازی کند که از موعد آن یک سال گذشته و دولت آن را اجرایی نکرده است.

 عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازمان امور استخدامی و اداری کشور می‌گوید که مصوبه راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران را از دولت اخذ کرده است که احتمالا تا پایان سال این سامانه راه اندازی می شود، در غیر اینصورت مجلس به وظیفه نظارتی خود در این بخش عمل می‌کند.