احمدی نبی الله

احمدی نبی الله


منتخب مردم داراب و زرین دشت و عضو کمیسیون عمران مجلس نهم میباشد تاریخ تولد : ۵/۶/۵۲   سوابق تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی عمران طي دوره آموزشي دکترای مهندسی عمران سوابق مدیریتی و دانشگاهی: عضو گروه عمران و مدرس دانشگاه شهید رجایی تهران از سال ۱۳۸۰ تاکنون رئیس سازمان دانش آموزی کشور از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶معاون مجتمع آموزشی عالی پیامبر اعظم وزارت آموزش و پرورش رئیس مجتمع آموزشی عالی پیامبر اعظم وزارت آموزش و پرورش از سال ۱۳۸۷ تا 1389 معاون توسعه مدیریت منابع انسانی استانداری فارس از ۳/۱۳۸۹ تا ۷/۱۳۸۹" معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۴, معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه