احمد همتی

نام و نام خانوادگی: احمد همتی

 کمیسیون: بهداشت و درمان

حوزه انتخابیه:  سمنان و مهدیشهر           استان: سمنان

 مدرک تحصیلی :  دکترای تخصصی در رشته پزشکی.– متخصص کودکان ونوزادان

 سوابق کاری : ریاست مرکز آموزشی در سازمان آموزش و پرورش.– ریاست سازمان نظام پزشکی سمنان.– عضو کارگروه سلامت و امنیت غذاییه استانداری سمنان.

سابقه ادوار نمایندگی :دوره های اول تا چهارم