Skip to Content

اختصاص منابع برای اشتغال روستائیان و عشایر

Loading the player...

دانلود

              

 برنامه تیتر امشب شبکه خبر روز شنبه نهم دیماه 96 با حضور قایان رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری،غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون اشتغال مجلس و ازوجی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار به موضوع توسعه و اشتغال روستایی از دو منبع ارزی و مالی پرداختند.

       

آقایان رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ،غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون اشتغال مجلس و ازوجی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار به موضوع توسعه اشتغال روستایی از دو منبع ارزی و مالی پرداختند.