اخوان بیطرف نیره

اخوان بیطرف نیره


نماینده حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است. وی که نماینده دورههای پنج و هفتم مجلس شورای اسلامی بوده؛ هم اکنون عضو کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است. اخوان بیطرف در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با 122 هزار و 187 رأی و اخذ نزدیک به 32 درصد کل آرا، نماینده حوزه انتخابی اصفهان بود. نیره اخوان بیطرف در سال 1335 در شهرستان درود متولد شد. وی در رشته فقه و مبانی اسلامی فوق لیسانس گرفت، با توجه به رشته تحصیلی اش در کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ایران مشغول به فعالیت است. او پیش از اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی ایران مسئول امور بانوان مراکز سی گانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. اخوان بیطرف همسر حسن کامران دستجردی نماینده مردم شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی در دورههای چهارم، پنجم، هفتم و هشتم بود. اخوان در مجلس هشتم عضو کمیسیون حقوقی و قضایی است. وی در سال سوم مجلس به هیئت رئیسه این کمیسیون راه یافت و دبیر اول آن شد. وی همچنین نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون مدیریت شهری و روستایی بود. وی همچنین عضو گروههای دوستی پارلمانی ایران-فرانسه، ایران-کنیا و ایران تونس بود. وی عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم میباشد.