Skip to Content

آرام گرفتن دریای ارز و طلا

Loading the player...

دانلود

گزارش خبر 21 شبکه یک روز شنبه هفدهم  شهریورماه 97 از گفتگو با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد التهاب اخیر بازار اقتصادی کشور