اربابی محمد سعید

اربابی محمد سعید


 

منتخب مردم ایرانشهر، سرباز و دلگان ، دبیر اول کمیسیون اقتصادی در مجلس نهم میباشد.

تحصیلات:کارشناسی ارشد- مدیریت استراتژیک

سوابق شغلی: مدیر امور مالی بنادر و کشتیرانی استان، مدرس دانشگاه کارشناس انبار و اموالها وی از طایفه کیش کور شهرستان سرباز است که به علت حمایتهای قبیله ای و طایفه ای و اجماع افراد ذی نفوذ و تأثیر گذار در حوزه ایرانشهر توانست رأی بیاورد