Skip to Content

ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به کمیسیون جهت بررسی نظر نمایندگان

ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به کمیسیون جهت بررسی نظر نمایندگان


طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به منظور بررسی نظر نمایندگان پیشنهاد دهنده در رابطه با نحوه اصلاح این طرح به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، در نشست علنی امروز (دوشنبه 2 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی طی تذکری بر مبنای بند 6 ماده 149 در رابطه با نسخه اصلاح شده طرح  اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس خطاب به رئیس مجلس با یادآوری اینکه تذکر وی در جلسه صحن روز سه شنبه مبنی بر ضرورت اظهارنظر نمایندگان و فراکسیون های مختلف مجلس در رابطه با اصلاح این طرح وارد دانسته شده بود، گفت: به رغم تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با ضرورت اظهارنظر نمایندگان و ارائه پیشنهادات در رابطه با نسخه اصلاح شده این طرح، وقتی که برای بررسی پیشنهاد نمایندگان تعیین شده، بعدازظهر امروز است و این در حالی است که بررسی نسخه اصلاح شده این طرح امروز صبح در دستور کار صحن قرار گرفته است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این اتفاق در حالی افتاده است که هنوز گزارش نسخه اصلاح شده این طرح چاپ و بین نمایندگان توزیع نشده است و در این شرایط باید آن را از دستور خارج کنیم، چرا که در غیر این صورت حق نمایندگان در رابطه با اظهارنظر در مورد این نسخه اصلاح شده تضیع خواهد شد.

وی با وجود اینکه پیشنهاد حذف ماده 7 این طرح را نیز مطرح کرده بود، تاکید کرد: تا زمانی که این نسخه اصلاح شده به کمیسیون ارجاع نشده و اظهارنظر نمایندگان بررسی نشود، یپشنهاد حذف خود را مطرح نخواهد کرد.

در ادامه  رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خواست تا به این تذکر پاسخ داده و از وی پرسید که آیا جلسه ای در این رابطه برگزار شده یا خیر؟ چرا که براساس آیین نامه نظر وی مبنای تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

کولیوند در پاسخ به رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما هفته گذشته ارجاعیه صحن را در قالب اصلاحیه 2، 3 و 4 مورد بررسی قرار دادیم، کما اینکه اصلاحیه 4 بعد از برگزاری جلسه کمیسیون چاپ شد. همچنین مجدد اصلاحیه 5 نیز چاپ و در اختیار نمایندگان قرار گرفت، ضمن اینکه آقای حاجی دلیگانی در مورد آن پیشنهادی را مطرح کرد که آن نیز در نسخه چاپ شده موجود است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه بدوی نیز پیشنهادات مطرح شده و ابهاماتی که از سوی رئیس صحن بدان اشاره شده بود نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و رفع شد. همچنین ماده 7 و 8 این طرح در نشستی که امروز صبح برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات جزئی در آن اعمال شد.

وی تصریح کرد: نمایندگان باید هفته گذشته در رابطه با نسخه اصلاح شده این طرح که چاپ شده و در اختیار آنها قرار گرفته بود، اظهارنظر کرده و پیشنهاد ارائه می دادند.

 

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به اینکه جلسه کمیسیون به منظور بررسی ماده 7 و 8 امروز برگزار شده است، هر چند اصلاحات جزئی در آن اعمال شده، اما بنا به درخواست نمایندگان که خواسته اند در این مورد اظهارنظر کنند، ادامه بررسی نسخه اصلاح شده این طرح فردا در دستور کار قرار می گیرد تا نمایندگان بتوانند پیشنهادات خود را قبل از بررسی آن ارائه دهند.