Skip to Content

ارده ای برای تنظیم بازار در حوزه کشاورزی وجود ندارد

Loading the player...

دانلود

حضور دکتر شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خبر 21 شبکه یک سیما دوشنبه یکم آبانماه96 و بررسی این موضوع که با توجه به تولید و مصرف سیب چرا نمی توانیم بازار را تنظیم کنیم؟