اسفنانی محمدعلی

اسفنانی محمدعلی


 

 منتخب مردم فریدونشهر و چادگان و سخنگوی کمیسیون قضایی در مجلس نهم میباشد.

متولد:1347

تحصیلات: فوق لیسانس حقوق خصوصی 

گرایش: مستقل

رزمنده و جانباز    

سابقه شغلی: رییس دادگاه ، مدرس دانشگاه