اسماعیلی داریوش

اسماعیلی داریوش


 

با کسب  35563 رای به عنوان نماینده مـــردم خرامه سروستان وکوار درمجلــس شورای اسلامی انتخاب شد وی که از شهرستان خرامه خودرا کاندیدای مجلس نموده بود حائز اکثریت آرای مردم این حوزه انتخابیه شد. وی عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس نهم میباشد داریوش اسماعیلی که از 11 آذرماه 88 تاکنون مدیر کل کوی دانشگاه تهران است، با شرکت در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی، نماینده مردم خرامه، سروستان و کوار در این دور از مجلس شد وی که دارای درجه استادی در دانشکده زمین شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران است پیش از این نیز مشاور رئیس دانشگاه، مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و قائم مقام معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران بود سوابق تحصیلی: فارغ التحصیل کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه تربیت معلم تهران در سال 1368 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زمین شناسی (پترولوژی) از دانشگاه تهران در سال 1371 فارغ التحصیل دکتری زمین شناسی (پترولوژی) از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1380   سوابق آموزشی : تدریس در دوره کارشناسی از سال 1371 تدریس در دوره کارشناسی ارشد از سال 1380 تدریس در دوره دکتری از سال 1383   سوابق تحقیقاتی : ارائه بیش از 75 مقاله علمی پژوهشی در کنفرانس های داخلی و بین المللی چاپ بیش از50 مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی استاد راهنمای 4 رساله دکتری استاد راهنمای25 پایان نامه کارشناسی ارشد استاد مشاور 15 رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران کسب بیشترین امتیاز آموزشی پژوهشی در سه سال منتهی به سال 1386 در پردیس علوم دانشگاه تهران و دریافت پایه تشویقی کسب مقام دوم در انتشار مقالات علمی پژوهشی نمایه شده در فهرست نمایه جهان اسلام در سال 1388 در بین محققین علوم پایه کشور معرفی و کسب جایزه طرح پژوهشی کاربردی نمونه در سال 1388 در دانشگاه تهران   سوابق اجرایی:  - مشاور رئیس دانشگاه و مدیر کل امور خوابگاههای دانشگاه تهران (از 11 آذر 88 تا کنون)  - مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران  - قائم مقام معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران  - مدیر اداره آموزش پردیس علوم دانشگاه تهران  - عضو شورای سیاست گذاری انتشارات دانشگاه تهران  - معاون آموزشی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران  - عضو کمیته هدفمند سازی یارانه ها در دانشگاه تهران  -سرپرست دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس علوم دانشگاه تهران   -عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران  - عضوکمیته جذب و استخدام دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران  - معان آموزشی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران  - عضو کمیته تدوین آیین نامه تسهیلات اداری- استخدامی اعضای هیئت علمی شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران  - عضو هیئت تحریریه مجله ژئوپرشیا دانشگاه تهران  - عضو هیئت تحریریه مجله علمی- پژوهشی پترولوژی دانشگاه اصفهان  - عضو هسته گزینش دانشگاه تربیت مدرس در سالهای 69-66  - عضو و دبیر اجرایی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه تربیت معلم تهران