Skip to Content

اصرار مجلس بر واژه ازدواج شرعی در لایحه اعطای تابعیت فرزندان زنان ایرانی

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس: ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هنوز به مجلس اعاده نشده اما یکی از ایرادات مطرح بر مصوبه مجلس جایگزینی واژه ازدواج شرعی به جای ازدواج قانونی است .

 

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مجلس تی وی با توجه به ایرادت جدید مطرح شده از سوی شورای نگهبان به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی معتقد است: به هر فرزندی که از مادر ایرانی باشد باید  تابعیت داده شود اعم از اینکه در ایران باشد یا هر نقطه دیگری از جهان.

 

وی افزود: مصوبه مجلس این است که فرزند اگر زیر 18 سال باشد مادر باید برایش تقاضای تابعیت کند اما اگر بالای 18 سال باشد خودش تقاضای تابعیت می کند و حتی برای پدرش هم می تواند درخواست اقامت نماید.

 

نوروزی با بیان اینکه شورای نگهبان مجدداً ایراداتی بر این مصوبه گرفته تصریح کرد: البته این ایرادات هنوز به مجلس اعاده نشده اما یکی از ایرادات مطرح شده در خصوص جایگزینی واژه ازدواج شرعی به جای ازدواج قانونی است.

 

وی با تاکید براینکه اگر در این مبحث فقط ازدواج قانونی مطرح باشد بیش از دو سه هزار نفر نمی توانند تابعیت بگیرند افزود: مجلس معتقد است باید قانونی بنویسد که کلیه افراد حاصل از این ازدواج را در برگیرد چرا که این افراد در ایران زندگی می کنند و از منافع کشور بهره می برند ولی در صورت عدم تابعیت هیچ بهره ای برای کشور ندارند، نه مالیات می دهند و نه سربازی می روند با وجودیکه در کسب و کار و سایر موارد آزادانه عمل می کنند.

 

نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان یادآور شد: مجلس ازدواج قانونی را به ازدواج شرعی تبدیل کرد تا افراد بیشتری تحت تابعیت درآیند زیرا اکثر قریب به اتفاق ازدواج های این افراد ازدواج شرعی است و ثبت قانونی و رسمی ندارد و بر مصوبه خود اصرار دارد.