Skip to Content

اظهارات موافقان طرح افزایش ایستگاه های شتاب نگار

نمایندگان موافق طرح افزایش ایستگاه شتاب نگار بر ضرورت نوسازی دستگاه ها و افزایش ایستگاه های شتاب نگاری برای کاهش آسیب های ناشی از زلزله تاکید کردند.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی حسن بهرام نیا ، در موافقت با طرح اصلاح جزء یک بند پ ماده 60 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ایران روی کمربند زلزله قرار گرفته و یکی از کشورهای آسیب پذیر در مقایسه با سایر کشورهای جهان است، گفت: امروز در پهنه جغرافیای ایران در رابطه با دستگاه شتاب نگار و لرزه نگار به شدت کمبود داریم.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای ثبت میزان و شدت لرزه ها باید دستگاه زلزله نگار و شتاب نگار به اندازه کافی داشته باشیم، افزود: اگر به میزان استاندارد این دستگاه ها توزیع شوند، به همان میزان در خصوص میزان ریشتر ثبت شده دقت و از بروز خسارات میلیارد تومانی به کشور جلوگیری می شود.

وی ادامه داد: در این طرح آمده که طی برنامه ششم ضمن نوسازی دستگاه ها حداقل 400 دستگاه باید اضافه شود و این هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری برای جلوگیری از خطرات احتمالی است.

 سید حسین نقوی حسینی همچنین در موافقت با طرح مذکور با بیان اینکه این طرح بسیار درست، به جا و دقیق است، گفت: امروز زلزله نگاری و خط مطالعاتی لرزه نگاری اقدامی بین المللی است و اغلب کشورهایی که روی خط زلزله قرار دارند بر روی این موضوع کار علمی و دقیق انجام می دهند بنابراین نیاز است ما نیز سازمان را به این تکنولوژی ها تجهیز و از خسارات پیشگیری کنیم.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیل اخیر خسارات جانی و مالی زیادی را به کشور وارد کرد در صورتی که اگر اقدامات پیشگیرانه را از قبل انجام می دادیم این خسارات به کشور تحمیل نمی شد.

وی یادآور شد: 31 استان کشور زلزله خیز هستند و ضرورت دارد ما آمادگی لازم را برای مقابله با زلزله داشته باشیم و این نیازمند نوسازی دستگاه ها و استفاده از تکنولوژی های جدید است و این طرح اهداف موردنظر را دنبال می کند زیرا گسترش ایستگاه ها با میدان جهانی و نوسازی دستگاه ها مورد توجه قرار گرفته است و همچنین برای زمینه سازی خط مطالعاتی نیز متولی تعیین شده و تهیه حریم و پهنه گسل ها مهم بوده و در طرح مورد توجه قرار گرفته است.

سید احسن علوی نیز در موافقت با طرح مورد نظر یادآور شد: ایران روی کمربند زلزله واقع شده و زلزله های گذشته خسارات جانی و مالی زیادی به کشور وارد کرد بنابراین ما باید موضوع تجهیز سازمان و نوسازی دستگاه ها را مورد توجه قرار دهیم.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تجهیزات مدرن، گفت: دستگاه های موجود مربوط به سال 52 است و دیگر کارایی مناسب را ندارند بنابراین باید نوسازی و تجهیز شوند و اگر به این موضوع توجه نشود خسارت ها در زمان بحران زیاد خواهد بود.