افخمی شهروز

افخمی شهروز


منتخب مردم ملکان و عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم میباشد. متولد:1341  تحصیلات: دکترای معادل مدیریت دولتی سابقه ایثارگری: رزمنده و جانباز70% گرایش: متحد و پایداری سابقه اجرایی: فرماندار بخشدار مرکزی شهردار و بخشدار و مدرس دانشگاه