Skip to Content

افزایش حقوق کارکنان دولت

افزایش حقوق کارکنان دولت


Loading the player...

دانلود

محمد حسن نژاد نماینده مرند و عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو روز یکشنبه هفتم بهمن ماه97  به موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت پرداختند.