Skip to Content

افزایش غیر قانونی قیمت برق در وزارت نیرو

Loading the player...

دانلود

 کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد  نامه به رئیس جمهوری برای افزایش غیر قانونی قیمت برق گفت. 

خبر 21 شبکه یک روز دوازدهم مهرماه 96