Skip to Content

اقدام مثبت وزارت بهداشت در اجرای طرح ملی کنترل بیماری‌ها

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن هشدار نسبت به افزایش مرگ و میرهای ناشی از بیماری های غیرواگیردار، گفت: با اجرای پایلوت طرح ملی کنترل بیماری های غیرواگیردار می توان شاهد کاهش مرگ و میر بود.
 
به  گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از خانه ملت؛ منوچهر جمالی یوسفی با مثبت ارزیابی کردن اجرای پایلوت طرح ملی کنترل بیماری های غیرواگیردار، افزود: در صورت اجرای سراسری این طرح، می توان شاهد کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیردار بود.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: واقعیت آن است که امروزه نتوانستیم بیماری های غیرواگیردار در کشور را کنترل کرده لذا شاهد افزایش بیماری هایی همچون سرطان، دیابت و بیماری های مشابه غیرواگیر در کشور هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: وضعیت موجود در زمینه بیماری های غیرواگیردار نشان می دهد تلاش ها در این زمینه کافی نبوده و آسیب های زیادی در این زمینه به کشور وارد شده ضمن آنکه عدم پیشگیری در حوزه بیماری های غیرواگیردار هزینه های زیادی را نیز به حوزه سلامت وارد کرده است.

وی یادآور شد: باید وزارت بهداشت تلاش کرده تا مردم را نسبت به بیماری های غیرواگیر دار حساس کرده و با فعال کردن شبکه های بهداشتی بتوان کنترل بیشتری بر بیماری های غیرواگیردار کرد.

جمالی یوسفی تاکید کرد: بیماری های غیرواگیردار خاموش بوده و آسیب سنگینی به حوزه سلامت وارد می کند درحالی که می توان با راهکارهایی همچون تغزیه و ورزش مانع بروز این بیماری ها شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: امروزه مرگ و میرها از بیماری های غیرواگیردار افزایش یافته و باید وزارت بهداشت بتواند اقدام عملی در این زمینه انجام دهد.