Skip to Content

امکان استفاده از نیروهای غیررسمی در مشاغل مالی فراهم شد

امکان استفاده از نیروهای غیررسمی در مشاغل مالی فراهم شد


نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای امکان تامین نیروی انسانی برای پست‌های امین اموال، عامل ذی حساب و کارپرداز را از میان مستخدمین پیمانی، ثابت یا دائمی دستگاه‌های اجرایی فراهم کردند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی کلیات و جزییات لایحه یک فوریتی اصلاح مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

پس از تصویب کلیات این لایحه، ماده واحده آن به این شرح تصویب شد:

در مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور پس از کلمه رسمی عبارت «و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی هستند و در سایر دستگاه‌های اجرایی و مستخدمین پیمانی» اضافه می‌شود.

پیش از این طبق قانون برای تصدی پست‌های امین اموال، عامل ذی‌حساب و کارپرداز باید از میان مستخدمین رسمی انتخاب می‌شد که با این مصوبه امکان تامین نیروی انسانی از میان مستخدمین پیمانی، ثابت یا دائمی نیز فراهم شد.