Skip to Content

انحصار آمریکا در کشتار با بمب اتم

Loading the player...

دانلود

برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو روز سه شنبه شانزدهم مرداد ماه 97 با حضور آقایان بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و مومنی راد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به موضوع انحصار آمریکا در کشتار با بمب اتم پرداخت.