Skip to Content

اگر فرهنگ کشور درست شود ، اقتصاد وسیاست درست می شود

Loading the player...

دانلود

 گزارش خبر 21 شبکه یک روز دو شنبه نوزدهم  شهریورماه 97 از سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به استان فارس