Skip to Content

ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی رفع شد

ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی رفع شد


یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح بررسی های امروز کمیسیون متبوع خود از رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی در این جلسه خبر داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی محمد رضا بادامچی  با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان  به طرح تشلیل وزارت بازرگانی را رفع  کردیم، اظهار داشت: برای مثال تبصره یک ماده واحده این قانون اینگونه اصلاح شد که از تاریخ تصویب این قانون  کلیه وظایف، اختیارات و دستگاه های تابعه هر یک از وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی مطابق وظایف و اختیارات و دستگاه های تابعه آنها مانند قبل از قانون ادغام و تشکیل وزارت صمت موضوع مصوبه مورخ ١٣٩٠/٨/٤ مجلس شورای اسلامی خواهد بود.