ایرانپور علی

 

منتخب مردم مبارکه و عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس نهم میباشد

گرایش:مستقل

تحصیلات: دکترای دامپزشکی

شغل: دبیر تحریریه خبر صدا و سیمای اصفهان