Skip to Content

ایران و روسیه در معرض شیطنت های آمریکا

Loading the player...

دانلود

گزارش خبر 21 شبکه یک روزیکشنبه سیزدهم آبانماه 97 از دیدار دکترعلی لاریجانی رئیس مجلس با واسیلی بیسکارف، نماینده دومای روسیه