Skip to Content

بازدید از تاسیسات اراک بسیاری از ابهامات و تبلیغات منفی را برطرف کرد.

بازدید از تاسیسات اراک بسیاری از ابهامات و تبلیغات منفی را برطرف کرد.


رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بازدید اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام از تاسیسات آب سنگین و رآکتور اراک را تشریح کرد.

بازدید از تاسیسات اراک بسیاری از ابهامات و تبلیغات منفی را برطرف کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، "علاءالدین بروجردی" نماینده مردم بروجرد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در تشریح بازدید اعضای کمیسیون "برجام" از تاسیسات آب سنگین و رآکتور اراک گفت: دو واحد آب سنگین و رآکتور اراک یکی از افتخارات بارز ملی است.
وی با بیان اینکه تاسیسات آب سنگین و رآکتور اراک منطبق بر استانداردهای روز جهانیست افزود: این دو واحد به عنوان سرمایه‌ای ملی در استان مرکزی می‌درخشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با برشمردن امتیازات کارخانه آب سنگین اراک پس از انجام برجام متذکرشد: این کارخانه با توجه به محدودیت‌های بسیاری از کشو‌های جهان نسبت به خرید آب سنگین، در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ محدودیتی فعال است.

عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام درمجلس با بیان اینکه کشورهایی چون آلمان و ژاپن در حال حاضر برای خرید آب سنگین نیازمند اجازه امریکا هستند تاکید کرد: در شرایط فعلی ایران بدون هیچ محدودیتی می‌تواند آب سنگین تولید کند و در بازا‌‌رهای بین المللی این فرآورده گرانبها را عرضه کند.

بروجردی با بیان اینکه 20 محصول از فرآورده مورد ذکر قابل استحصال است، بیان داشت:تولید فرآورده‌ای چون رادیوداروها از جمله فراوردهای قابل ذکر تلقی شده و می تواند بیشترین نیازها را برطرف کند.

وی با اشاره به سایر ویژگی‌های دو واحد آب سنگین و راکتور اراک، بیان داشت:در این دو واجد، هم از توانمندی های مهندسان ایرانی و همچنین از تجهیزات سطح داخلی کشور استفاده شده است و به لحاظ کمی هم مورد توجه نظام مهندسی هسته ای است.

بروجردی در ادامه با اشاره به سایر تحولات آب سنگین و راکتور اراک پس از انجام برجام تصریح کرد: ابتدا بخش کوچکی از این واحد با هدف کاهش تولید پلوتونیم تغییر خواهد داشت و امتیازاتی که در نتیجه این تغییر به وجود می آید نخست، میزان اورانیومی که به صورت غنی شده در این واحد مصرف خواهد شد را بسیار کمتر از اورانیوم خام خواهد کرد.

وی افزود: همچنین با توجه به محدودیت تولید اورانیوم در کشور نتیجه این روند می تواند به عنوان یک امتیاز تلقی شود و تولید مورد نیاز از آن، میزان داروهای ضد سرطان را دو برابر شرایط فعلی کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه بیان داشت: همچنین در ادامه روند مورد ذکر سوخت مورد نیاز از استانداردهای ویژه جهانی برخوردار خواهد شد که این امر می‌تواند ضریب اطمینان را بالا ببرد.

بروجردی در ادامه با اشاره به گزارش مسئول واحد راکتور اراک مبنی بر حداکثر زمان تغیرات پس از انجام برجام بیان داشت:طبق گزارش مسئول واحد راکتور اراک تغییرات حداکثر طی دو سال اعمال خواهد شد و در نتیجه این روند هیچ کدام از زیر ساخت های این پروژه عظیم که با توانمندی ایرانی ساخته شده است تغییر نخواهد کرد و تنها بخشی از قلب راکتور که سه قسمت دارد، در ازای تغییراتی که به دست می‌آید، تغییر خواهد کرد.

وی تاکید کرد: همچنین طبق اظهارت مسئولین ذیربط، میزان آب سنگین مصرفی در پروژه جدید کمتر خواهد شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به سایر اظهارات مسئول واحد های تعیین شده در تاسیسات اراک، بیان داشت: مسئولین در این دو واحد تاکید داشتند که "طبق تغیرات مبتنی بر توافق برد خواهیم داشت". که این خود، نکته ای مثبت است و همچنین مسئولین اشاره کردند که ما قطعا در ادامه فعالیتمان از تکنولوژی های جدید هم استفاده خواهیم کرد.

بروجردی با بیان اینکه در صورت عملیاتی شدن برجام، تغییرات در دو واحد آب سنگین و راکتور اراک حاصل خواهد شد، گفت: در حال حاضر هیچ گونه تغییراتی در وضعیت دو واحد اب سنگین و راکتور اراک داده نشده است و قطعا همه چیز گره خورده به انجام برجام است.

عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس در پایان با اشاره به تبلیغات منفی برخی جهت از دست رفتن تمام تاسیسات در آب سنگین اراک خاطرنشان کرد: برخی تبلیغات منفی مبنی بر فعالیت های اراک داشتند و می گفتند:"همه چیز در تاسیسات اراک از دست رفته است" که طی بازدید اعضای کمیسیون مذکور مشخص شد که نه تنها فناوری در این واحدها از دست نخواهد رفت که این واحدها امتیازات دیگیری هم دریافت خواهند کرد.