Skip to Content

بازدید نمایندگان کُرد مجلس از پشت صحنه سریال نوروزی «ن.خ»

Loading the player...

دانلود

گزارش خبر14 شبکه یک روز دوشنبه بیستم اسفند ماه97 از بازدید نمایندگان کُرد مجلس از پشت صحنه سریال نوروزی «ن.خ» به کارگردانی سعیدآقاخانی