Skip to Content

بانکداری اسلامی در مجلس نهایی می شود

Loading the player...

دانلود

 گزارش خبر 21 شبکه یک روز دوشنبه نوزدهم شهریورماه 97 از دستور کار قرار گرفتن قانون بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس