Skip to Content

بحث دارویی در کمیسیون تخصصی مجلس

Loading the player...

دانلود

 گزارش خبر 21 شبکه یک روز سه شنبه شانزدهم مرداد ماه 97 از مصوبات و جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی ومباحث مطروحه در کمیسیون های تخصصی