Skip to Content

برای جمع آوری قلیان اختلاف نظر وجود دارد

Loading the player...

دانلود

 دکتر همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری  روزپنج شنبه بیست و هفتم مهرماه96 به بحث و گفتگو درباره اما و اگرهای طرح جمع آوری قلیان  پرداخت