Skip to Content

بررسي لغو برخي پرداخت هاي حقوقي در خبر بیست و سی ۲۷ تير + فيلم

Loading the player...

دانلود

تذكر يكي از نمايندگان درباره مصوبه اخير دولت و حذف سقف برخي مديران ، لغو محدوديت بعضي از پرداخت هاي حقوقي از اتفاقات صحن علني مجلس در روز سه شنبه 27 تير بود.